O aplikaciji

Aplikacija VT je zasnovana na filozofiji, da ponudbo spodbuja in poganja povpraševanje. Aplikacija je torej usmerjena na kupca, ki skozi oglas povprašuje po lokalnih dobrinah; sadju, zelenjavi, v prihodnje tudi po izdelkih. Aplikacija za objavljene oglase ponudnikom odgovarja s sporočilnim sistemom SMS; obvešča jih o oglasih, o naročilih oziroma sprejetju ponudb. Aplikacija ni zasnovana kot komunikacija med enim kupcem in enim ponudnikom ampak kot komunikacija med enim kupcem in mnogo ponudniki. Ponudniki z oddajo svojih ponudb med seboj tekmujejo, kupec med oddanimi ponudbami izbira. S pomočjo aplikacije in oddanih ponudb je kupcu omogočena nekakšna avkcija naročenih dobrin. Po sprejemu ponudbe aplikacija samodejno obvesti tako izbranega kot tudi neizbrane ponudnike ter samodejno kreira elektronsko naročilnico.


Pravica do izbirsa ali izvoza podatkov

V primeru, da želite uveljaviti svojo pravico do izbrisa ali izvoza podatkov v skladu z ZVOP (GDPR) prosimo, da pošljete e-sporočilo iz naslova, ki ste ga uporabili za registracijo na naslov virtualna.trznica@ajdovscina.si z vašo jasno izraženo namero. Zadevo bomo uredili v najkrajšem možnem času oz. skladno z zakonsko določenimi roki.


Vir slik

Neavtorskle slike, ki se uporabljajo v spletni aplikaciji so skladne z licenco »Creative Commons CC0«.


Navodila


Video vodič